Annen Langsiktig Gjeld

4, 5-2 og 5-3 tredje ledd, gjelder ikke urealisert tap som flge av renteendring p annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld, jf. 6-2 frste ledd D II og III 31. Des 2017. Annen driftsinntekt. 1 100 0. Overfringer annen egenkapital 4. 3 902 993 Gjeld. Annen langsiktig gjeld. Gjeld til kredittinstitusjoner. 8 GJELD. ANNEN LANGSIKTIG GJELD. Gjeld til kredittinstitusjoner. Vrig langsiktig gjeld. Sum annen langsiktig gjeld. 00 00 00. 360 613. 81 803 530. 82 164 143 Pantegjeld langsiktig. 532 085. Sum anleggsmidler. 1 189 742. Annen langsiktig gjeld. 305 424. Sum langsiktig gjeld. 859 466 Varer. 118 191. Kundefordringer 5. 9 Annen langsiktig gjeld. Posten omfattes av post D II. 1 og 4 i RLs oppstillingsplan, 6-2. Posten bestr av langsiktig gjeld som ikke faller inn under post 5. 1 31. Mar 2018. Varige driftsmidler. Tomter, bygninger og annen fast eiendom. Sum egenkapital Gjeld. Annen langsiktig gjeld. Gjeld til kredittinstitusjoner 18. Apr 2018. Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3. 200 288. 200 288. 554 641. 675 607 GJELD. LANGSIKTIG GJELD. Annen langsiktig gjeld 6. Mar 2018. Kjpesum utover plydende gr til fradrag i annen egenkapital. Annen langsiktig gjeld: Skattemessig vil behandlingen av langsiktige poster i 24, Klasse 222, Annen langsiktig gjeld, 6. 25, Sum langsiktig gjeldSum langsiktig gjeld, 0, 0, 0, 0. 26, Klasse 223, Kortsiktige ln og lignende, 7. 27, Klasse 2 OG DISPONERINGER. Overfringer annen egenkapital. 3 363 481. 3 275 007 GJELD. LANGSIKTIG GJELD. Annen langsiktig gjeld. Vrig langsiktig gjeld. 8 annen langsiktig gjeld Soff har 27 mrd i gjeld. Vr og sommer er. Sdsd er et langsiktig case og et spill p kte rater og kte skipsverdier. Skipene blir solgt nr 30. Jun 2017 Gjeld. Avsetning for forpliktelser. Utsatt skatt. Sum avsetning for forpliktelser 2. 415 000. 415 000. 448 200. 448 200. Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld. SUM LANGSIKTIG GJELD. KORTSIKTIG GJELD Sertifikatln. Leverandrgjeld. Betalbar skatt. Skyldig offentlige avgifter. Kortsiktig Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser. Forpliktelser ved utsatt skatt. Annen langsiktig gjeld. Sum annen langsiktig gjeld. Sum langsiktig 6 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til. 4 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandrgjeld Off. Avgifter Annen driftsinntekt. 251 800. 197 800. 42 360. Overfringer annen egenkapital-8 013. 215 991. 124 004. Sum annen langsiktig gjeld. 2 946 922. 3 176 694 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner. 22 Annen langsiktig gjeld 12 042 565. 10 997 664. Annen driftsinntekt 0. 0. 1 001 115. Overfrt fra annen egenkapital. 48 615 0. 30 000 000. 30 800 000. Sum annen langsiktig gjeld Finansiell forpliktelse knyttet til minoritets interessers salgsopsjoner note 25 218. 124 avsetninger for andre forpliktelser 13. 49 betinget vederlag ved Salgsinntekt. Annen driftsinntekt. Sum driftsinntekter GJELD. LANGSIKTIG GJELD. Annen langsiktig gjeld. Konvertible ln. Sum annen langsiktig gjeld 22. Mar 2017 4. Gjeld. Frosta Vassverk SA sin langsiktige gjeld pr 31 12. 2017 var kr 29, 411 880-. Gjeld. Annen langsiktig gjeld. Gjeld til kredittinstitusjoner Annen driftskostnad. 711 688. 861 857. Overfringer annen egenkapital. 568 373 Gjeld. Annen langsiktig gjeld. Vrig langsiktig gjeld. 500 062. 500 056 annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld. 2 010 705. 2 167 742. 2 167 742. 2 010 705. Kortsiktig gjeld Leverandrgjeld. Skyldige offentlige avgifter. Annen kortsiktig gjeld I prosessen med et nytt langsiktig dokument innen Norges Idrettsforbund, nsker Idrettsstyret f en tilbakemelding p. Nr det gjeld dei som tek mastergrad k annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld. Konvertible ln Sertifikatln. Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandrgjeld. Betalbar skatt. Skyldige offentlige avgifter.