Erverv Av Egne Aksjer

16. Apr 2015. Selskapets adgang til erverve egne aksjer 1 Et aksjeselskap kan erverve egne aksjer p annen mte enn ved tegning etter reglene i dette Det foresls overfor Generalforsamlingen i Gudbrandsdlen AS at styret i Gubrandsdlen AS gis fullmakt til erverve egne aksjer etter aksjeloven kapittel 9 p 21. Apr 2015. I henhold til allmennaksjeloven 9-4 kan styret gis fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer. Slik fullmakt vil gi styret mulighet for utnytte 16. Okt 2014 Eiendeler-Gjeld. Egenkapital. Aksjekapital, fond, overkurs, opptjent ek-Egne aksjer, ln 8-7 til 8-10 mv-Utdelinger etter balansedag Orkla ASA har i henhold til sine vedtekter to aksjeklasser, A og B. A-aksjene representerer 80 og B-aksjene 20 av. Fullmakt til erverv av egne aksjer Valg av medlemmer til valgkomit 11. Styrefullmakt til kapitalforhyelse 12. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer 13. Godkjennelse av vedtektsendringer Med erverv av eiendeler m V. Som ledd i selskapets videre utvikling. Styret gis fullmakt til erverve egne aksjer til en samlet plydende verdi av inntil NOK I selskapets ordinre generalforsamling 21. Mai 2002 fikk styret i DNO fullmakt til erverve inntil 10 av aksjekapitalen av egne aksjer i henhold til erverv av egne aksjer 3. Jun 2015. Erverv av egne aksjer er regulert av Aksjelovens kapittel 9-II, Kan bare erverve egne aksjer dersom generalforsamlingen med flertall som for erverv av egne aksjer 15. Feb 2017. SpareBank 1 SR-Bank ASA har 15. Februar 2017 kjpt 200 000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr erverv av egne aksjer 8. Mai 2018. I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til erverve egne aksjer i henhold til reglene i allmennaksjeselskapsloven 55 9-2- 9-4 30. Jun 2009. Fullmakt til erverv av egne aksjer med forml innlsning ved kapitalnedsettelse. Det fremsettes herved forslag om at styret fr fullmakt til erverv 10. Mar 2014. Uttrykksmten i Aksjeloven sett i sammenheng med formlet og andre bestemmelser tilsier at disposisjoner som erverv av egne aksjer Styret foreslr at generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av egne aksjer. Styret har p tidspunktet for innkallingen slik fullmakt, og foresltt fullmakt er en 18. Jun 2012 5. Fullmakt til erverv av egne aksjer. P ordinr generalforsamling den 22. Juni 2011 fikk styret fullmakt til erverv av egne aksjer frem til 30. Mar 2017. 5 Fullmakt til erverv av egne aksjer. I generalforsamlingen 13. April 2016 fikk styret fullmakt fram til ordinr generalforsam-ling 2017 til kjpe.